ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi İçin Son Tarih:28 Ekim 2018

Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih:5 Ekim 2018

Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 30 Ekim 2018

Sempozyuma Programının İlanı: 10 Kasım 2018

Sempozyum Tarihleri: 16-17 Kasım 2018

Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi: 18 Kasım 2018

Sempozyum Bildiri Kitabının Yayınlanması: 30 Aralık 2018

YAYIN İLKELERİ

1- Makaleler 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Makalelerde özet, kaynakça, ve dipnotu olmalıdır. 

2- Özetler en fazla 250 kelime olmalıdır ve 4-5 tane anahtar kelimeye yer verilmelidir. 

3- Makaleler aşağıda belirtilen yazım kurallarına göre hazırlanmalıdır.

     

Sayfa Düzeni

  1. Yazılar, Microsoft Word programında yazılmalı ve sayfa ölçüleri aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

 Kağıt Boyutu

Genişlik 16 CM

Yükseklik 24 cm

Üst Kenar Boşluk

2 cm

Alt Kenar Boşluk

2 cm

Sol Kenar Boşluk

2.5 cm

Sağ Kenar Boşluk

2  cm

Paragraf Başı

0.5 cm

Blok Alıntı

Sol ve Sağ 0.5 cm

Yazı Tipi

Times News Roman

Yazı Tipi Stili

Normal

Ana Metin Boyutu

11

Blok Alıntı

9

Dipnot Metin Boyutu

9

Paragraf Aralığı

6 nk

Satır Aralığı

Tek (1)

 

  1. Yazılarda sayfa numarası, üst bilgi ve alt bilgi gibi ayrıntılara yer verilmemelidir.
  2. Makale içerisindeki başlıkların her bir kelimesinin sadece ilk harfleri büyük yazılmalı, başka hiç bir biçimlendirmeye, yer verilmemelidir.
  3. İmlâ ve noktalama açısından, makalenin ya da konunun zorunlu kıldığı özel durumlar dışında, Türk Dil Kurumunun İmlâ Kılavuzu esas alınmalıdır.

KAYNAK GÖSTERME REHBERİ

 Atıf göstermede mutlaka APA sistemi kullanılmalıdır. Mrrin altı dipnotu kullanılmamalıdır.