ISHS

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderimi İçin Son Tarih:30 Mayıs 2019

Sempozyuma Erken Kayıt İçin Son Tarih:25 Nisan 2019

Sempozyuma Geç Kayıt İçin Son Tarih: 31 Mayıs 2019

Sempozyuma Programının İlanı: 30 Mayıs 2019

Tam Metin İçin Son Gönderim Tarihi: 20 Haziran 2019

Sempozyum Tarihleri: 13-15 Haziran 2019

Sempozyum Özet Kitabının Yayınlanması: 22 Haziran 2019

Sempozyum Tam Metin Kitabının Yayınlanması: 15 Eylül 2019


Kayıt yaptırmak ve özet göndermek için tıklayınız.

afiş

6. ULUSLARARASI SAĞLIK VE SPOR BİLİMLERİNDE AKADEMİK ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU

13-15 Haziran 2019, Ankara, Türkiye

Bilim, belli kurallar içinde ve test edilebilir sonuçlar üreten sistematik bir çalışma ya da çalışmalar olarak tanımlanabilmektedir. Bilimsel çalışmalar hem yeni buluşların, keşiflerin yapılmasını hem de bilinen gerçeklerin ve bilimsel ilkelerin yeni yorumlarının yapılabilmesini sağlamaktadır. Bilimsel çalışmalar yeni bir bilgi üretmek, bilgiyi geliştirmek veya mevcut bilinenlere katkıda bulunmak için yapılan planlı araştırmaların bütünüdür. Araştırmalar gerçeğin peşinde, gerçeği ortaya çıkarabilmek amacıyla atılan adımlar, akıldaki sorulara cevap aramak için organize ve sistematik bir yoldur.

Sağlık araştırmalarının amacı ise sağlığı geliştirmek, insan sağlığını tehdit eden hastalıklara karşı tedavi yöntemlerini araştırmak, bilinen yöntemleri geliştirmek, tedavisi mevcut olmayan hastalıkların tedavi yöntemlerini ve insan vücudunu zinde tutmanun yollarını araştırmak olarak tanımlanabilir.

Bu sempozyum tıp ve spor konularını kapsayan bilimsel çalışmaların sunulabildiği, genç araştırmacıları tecrübeli araştırmacı ve akademisyenlerle buluşturan ve yeni ufukların açılmasında faydalı olmayı hedef edinmiş akademik bir etkinliktir. Bilim insanları bu sempoyumda bilimsel çalışmalardan kendi alanlarıyla ilgili olan konularda yapılan çalışmalardan örnekler bulacaklardır. Araştırıcılar bu sempozyumda sağlık ve spor alanlarında ne tür çalışmaların yapıldığını, neleri yapılabileceklerini ve hangi problemlerin hala mevcut olduğunu tartışabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen ifadeler doğrultusunda Uluslararası Sağlık ve Spor Bilimlerinde Akademik Çalışmalar Sempozyumu’na aşağıdaki alanlardan sözlü veya poster sunum ile katılım sağlanabilir:

Sağlık Alanında
Acil Yardım ve Afet Yönetimi
Cerrahi Tıp Bilimleri
Çevre ve Sağlık
Dahili Tıp Bilimleri
Diş Hekimliği
Eczacılık
Gıda ve Sağlık
Hemşirelik
Sağlık Fiziği
Sağlık Hizmetleri
Temel Tıp Bilimleri
Veteriner Hekimliği

Spor Alanında
Spor ve Sağlık
Antrenman ve Hareket Bilimleri
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Egzersiz ve Spor Fizyolojisi
Egzersiz ve Spor Psikolojisi
Egzersiz ve Sporda Beslenme
Fiziksel Aktivite ve Sağlık
Fiziksel Uygunluk
Kinantropometri
Motor Davranış
Rekreasyon
Spor Biyomekaniği ve Kinesiyoloji
Spor Yaralanmalarını Önleme ve Rehabilitasyon

Duyurular [Tümü]


SEMPOZYUM ÖZET KİTABI

Sempozyuma sunulan bildirilerin özetler uluslararası yayınevi statüsüne sahip olan bir yayinevi tarafından ISBN’li olarak yayımlanacaktır. Katılımcılara kitabın PDF versiyonu ücretsiz verilecektir.


Konuşmacılar [Tümü]


Sponsorlar [Tümü]